Quest Mediation - Dynamische Oordeelsvorming Ÿ - Mediation - Procesontwerp

Boek GROEPSMEDIATION Dynamiek, procesontwerp en werkvormen

2015 2e herziene druk 

AUTEURS:  GMboek-Foto-MT-IMG_1646.jpeg
mr. Marjolein Thiebout
drs. Karen van Oyen
drs. Linda J. Reijerkerk
mr. Jacques A.Th.M. de Waart 

© 2015 Sdu Uitgevers bv, Den Haag 
    Mediationreeks
    2015 Mediators federatie Nederland (MfN) 

ISBN  9789012396073
ISBN eBook  9789012396080
NUR  600/820 

Prijs: € 44,95 

www.sdu.nl/klantenservice

 

Herkent u deze vragen bij een groepsconflict:

Wat speelt er nu werkelijk binnen de groep?

Wie heeft met wie een conflict en wie zijn er nog meer bij betrokken?  

Wie hebben onderling een band?  

Welke invloed heeft de omgeving?  

Wie betrek ik bij de mediation en wie juist niet? Hoe pak ik dat effectief aan?  

Dit eerste Nederlandse boek over groepsmediation komt voort uit de veelzijdige praktijkervaring van de auteurs. Het helpt u bij het analyseren van conflicten binnen en tussen groepen en bij het maken van een effectief procesontwerp.  

Het geeft inzicht in de verschillende dimensies van conflicten met meerdere personen of organisaties aan de hand van actuele theorieën over groepsdynamica, systeem- en cultuurtheorie en praktische analysemodellen.  

Daarbij biedt het boek een rijk arsenaal aan werkvormen. Hiermee geven de auteurs u instrumenten in handen voor een doordachte en praktische aanpak van een groepsmediation. 

Door de thematische indeling kunt u dit boek gebruiken ter voorbereiding en als naslagwerk bij groepsmediations. De checklist en werkvormenindex zijn hierbij ondersteunend. Eveneens is het geschikt als studieboek. 

In de eerste plaats is dit boek geschreven voor mediators die bemiddelen in groepsconflicten (binnen en tussen bedrijven, afdelingen, overheidsorganen, gemeenten, buurtbewoners, families etc.). Daarnaast is het ook waardevol voor coaches, leidinggevenden, HR-adviseurs en organisatieadviseurs bij begeleiding in complexe situaties. 

Deze uitgave is onderdeel van de mediationreeks. 

 

GROEPSMEDIATION Dynamiek, procesontwerp en werkvormen 

globaal Inhoudsoverzicht: 

Ten geleide ,,, Voorwoord … Gedicht Rutger Kopland 
1 Inleiding
2 Dimensies van complexiteit 
3 Groepsdynamische processen
4 Systemische benadering bij groepsmediation 
5 Cultuurtheoretisch perspectief 
6 Persoon van de mediator 
7 Procesontwerp 
8 Analyse- en interventiemodellen 
9 Werkvormen
Bijlagen ... Werkvormenindex … Auteurs


Over de auteurs: 

Marjolein Thiebout (1946) 
Oud-MfN(voorheen NMI) geregistreerd mediator 1997-2013 met mediationpraktijk Quest Mediation® in Delft op gebied van samenwerkings- en arbeidsconflicten bij onderwijs, MKB en overheid. Initiator van ‘Procesontwerp voor mediation’ in dit boek. Eerdere publicaties over mediation in schoolorganisaties. Senior trainer in de methodiek van Dynamische Oordeelsvorming®. Eerste redacteur en mede-auteur van het Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming (Christofoor Uitgeverij, 2014). 

Karen van Oyen (1963) 
MfN geregistreerd mediator en mediationpraktijk in Amsterdam. Zij richt zich met name op arbeidsconflicten en (team)conflicten waarbij samenwerking centraal staat. Als mediator werkt ze o.m. voor de Rechtbank Amsterdam. Dit combineert ze met haar functie als trainer/adviseur voor docenten, beleidsmedewerkers en directieleden van HBO’s en universiteiten. Zij is o.m. redactielid en mede-auteur van het Handboek Mediation (Sdu, 2013), mede-auteur van Mediation op het werk (Academic Service, 2007). 

Linda Reijerkerk MDR (1960) 
Directeur en trainer bij het Centrum voor Conflicthantering. MfN geregistreerd mediator en coach. Zij bemiddelt o.m. bij meerpartijen-, team-, en zakelijke conflicten, arbeidszaken en reorganisaties bij bedrijfsleven en overheid.
Als Solution Focussed Coach coacht zij professionals en leidinggevenden. Zij is mede-auteur van o.a. de Praktijkgids Mediation (Kluwer, 2009), Conflictmanagement en mediation (Coutinho, 2010), Verbinden met Vertrouwen (van Gorcum, 2008).  

Jacques de Waart (1963) 
Erkend mediator (MfN, NMI, DNV, RM, RvR, ACB, IMI) voor ondernemingen en overheid. Kantoor De Waart Amersfoort. Ontwikkelt en geeft training in binnen- en buitenland o.g.v. conflictmanagement o.a. voor CVC en ADR-instituut. Bestuurslid Vereniging Corporate Mediation. Nauw betrokken bij kwaliteitsontwikkeling en mediationwetgeving. Mede-auteur Handboek Mediation (Sdu, 2013) en Toolkit Mediation (Boom Lemma, 2012). Medewerker van Nederlandse Mediation (Wolters-Kluwer).