Quest Mediation - Dynamische Oordeelsvorming Ÿ - Mediation - Procesontwerp

Als MfN (voorheen NMI) geregistreerd mediator heeft Marjolein Thiebout (1946) van 1997 tot 2013 in Delft haar mediationpraktijk Quest Mediation® gevoerd. Daarin heeft zij zich toegelegd op mediations in samenwerkings- en arbeidsconflicten in het onderwijs, MKB en bij de overheid, zowel in een-op-een werkrelaties, als bij team - en meerpartijenconflicten. Daarnaast is zij seniortrainer in de methodiek van Dynamische Oordeelsvorming®.  

In het werken met groepen heeft zij 35 jaar ervaring. Hiermee is ze begonnen als docent aan de Juridische Faculteit van de Rijksuniversiteit Leiden. In de jaren daarna werkte zij samen met zeer gevarieerde groepen in verschillende projecten en organisaties.  

De basis voor het methodisch werken met procesontwerpen en werkvormen legde zij in de negentiger jaren. Dit heeft ze uitgewerkt voor gebruik in de mediationpraktijk en deze methoden met succes toegepast in haar groepsmediations. Zij heeft de ondervinding dat vormgeving van een werkproces waardoor de deelnemers zich erkend weten ruimte vrijmaakt voor een gerespecteerd en openhartig overleg. 

Toen zij in 1995 op een kruispunt stond van nieuwe beroepskeuzes hebben twee vakgebieden zich met elkaar verstrengeld: het vakgebied van het ‘recht’, in de vorm van een mediationpraktijk, en het brede vakgebied van de ‘oordeelsvorming’, in het geven van trainingen Dynamische Oordeelsvorming, coaching en intervisiebegeleiding. Beide werkgebieden hebben elkaar bevrucht. Zo is uit het werken met Dynamische Oordeelsvorming in de conflictbemiddeling het onderscheid gegroeid naar dimensies van ‘Inhoud: ‘t Wat, persoon-relatie: ‘t Wie en procedure: ‘t Hoe’. En is vanuit haar mediationervaring de nuancering ontstaan van het ‘mijn-en-dijn’ in oordeelsvorming.  

Dynamische Oordeelsvorming heeft voor haar de betekenis van het ‘in kaart brengen’ en ‘richting tonen’ van het eigen innerlijk landschap. Hierdoor is zij zich meer bewust en vrij in dit innerlijk landschap gaan bewegen. In haar werk nodigt zij mensen uit om ook op deze manier naar zichzelf en naar elkaar te ‘kijken’. Dit noemt zij de ‘fenomenologie van het sociale’; met alle beweeglijkheid van persoonlijke eigenschappen en lotgevallen, en de welhaast natuurwetenschappelijk harde consequentie van effect op gedrag. Ze is gefascineerd door de mogelijkheden van de neuro-fysiologische en biochemische wetenschappen voor steeds verder reikende inzichten in oordeelsvormingsprocessen.  

Als pionier in het mediatorsvak in Nederland heeft Marjolein diverse initiatieven genomen en bijgedragen aan de totstandkoming van mediationprojecten, waaronder de zogenoemde IMO-projecten (Introductie van Mediation in het Onderwijs), het Project Mediation naast Rechtspraak en projecten bij de Kamers van Koophandel in Rotterdam en Den Haag. Als lid van de Demogroep Haaglanden gaf ze mediationdemonstraties. Naast andere bestuurlijke en adviesfuncties was zij jaren lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Mediators vereniging (NMv) en medeoprichter van het landelijk Centrum Onderwijs Mediation (COM).  

Publicaties van haar hand over mediation in samenwerkings- en arbeidsconflicten zijn o.a. verschenen in de praktijkserie Basisschool Management no 37, Mediation in het onderwijs, medeauteur J. van Loo (Kluwer, 2005) en in MESOfocus no 64, Conflicten en mediation in schoolorganisaties, onder redactie van S. Karsten (Kluwer, 2007). Zij was medeauteur in het Handboek Mediation (hoofdstuk Onderwijs, 3e, 4e druk, Sdu, 2005, 2009). Meer recent is zij eerste redacteur en mede-auteur van het Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming, onder meer over ‘t Wat, ‘t Wie en ‘t Hoe in oordeelsvorming. Dimensies van inhoud, persoon/relatie en procedure bezien vanuit model Dynamische Oordeelsvorming’ (Uitgeverij Christofoor, 2014). 

Marjolein Thiebout studeerde rechten en was onderzoeksmedewerker en docent aan de RU Leiden. Daarna vervulde zij enkele decennia bestuurlijke en managementfuncties in de onderwijssector. Behalve mediationopleidingen volgde zij vakopleidingen op het gebied van training, coaching, toegepaste psychologie, organisatieopstellingen, psychodrama, oordeelsvormings- en besluitvormingsprocessen. Sinds 2005 is zij voorzitter van Stichting Dialoog®.