Quest Mediation - Dynamische Oordeelsvorming Ÿ - Mediation - Procesontwerp

Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming©

DOboek-VOORKANT-omslag_-kopie.jpg

Een middel tot ontwikkeling van mens en organisatie

Auteurs: Martin van den Broek en anderen
Redactie: Marjolein Thiebout en Martin van den Broek 

2014 Christofoor Uitgeverij  

ISBN  978 90 6238 873 8 
NUR  801  

Prijs: € 47,50 

 

Individuele beslissingen en groepsbesluiten bepalen wat er in de wereld gebeurt.  

Besluiten in groepen ontstaan uit wat er in de groepsleden leeft en, in gesprek, tussen hen weeft.  

De huidige tijd noodzaakt mensen en organisaties om onder hoge tijdsdruk keuzes te maken. 
Dit heeft het risico van te snel genomen besluiten waarvan de consequenties onvoldoende zijn doordacht en die niet leiden tot het beoogde resultaat.   

Dit Praktijkboek biedt hulpmiddelen om in korte tijd als persoon zelf te komen tot doordachte werkzame besluiten en als groep tot doordachte gedragen, werkzame besluiten.  

In essentie gaat het hierbij om het beantwoorden van de vragen:  

Waar gaat het mij nu echt om? Waar gaat het jou nu echt om? - om vervolgens, als het gaat om een groepsbesluit, de uitkomsten van deze vragen met elkaar in dialoog te brengen ter beantwoordding van de vraag: Waar gaat het ons nu echt om?   

Dynamische Oordeelsvorming® is een instrument bij uitstek voor het omgaan met deze vragen.  
Als model en methode is het gebaseerd op het proefschrift van Lex Bos Oordeelsvorming in groepen (Wageningen 1974). 


 

Martin van den Broek (1944) is organisatieadviseur, trainer en coach.  
In 1981 maakte hij kennis met het door Lex Bos ontwikkelde model voor oordeelsvorming in groepen en gaf dit kort daarna de naam Dynamische Oordeelsvorming. Hij nam in 1989 het initiatief tot oprichting van Dialoog, stichting ter bevordering van Dynamische Oordeelsvorming.
In dit model plaatst hij de mens zelf centraal met zijn vermogens tot voelen, waarnemen, denken, willen en (voorgenomen) handelen.
Hiermee heeft Bos een bijdrage willen leveren aan een wereld met een menselijke maat en een menselijk gelaat.  

Nu, 40 jaar later, komt onder auspiciën van stichting Dialoog dit Praktijkboek uit. In die 40 jaar heeft Dynamische Oordeelsvorming bewezen daadwerkelijk te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van mens en organisatie. 

Managers van afdelingen, projecten, scholen, kleine en grote instellingen en bedrijven, trainers, coaches, therapeuten, mediators, procesbegeleiders en vele anderen kunnen profijt hebben van dit Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming.  

In feite is dit boek voor iedereen die voor zichzelf en in samenwerking met anderen te maken heeft met het hanteren van oordeelsvormingsprocessen.  
Voor ieder die erachter wil komen hoe oordeelsvormingsprocessen werken en hoe hij of zij deze zelf met respect voor de ander kan aansturen.

 

Marjolein Thiebout (1946) werkte als MfN (NMI) geregistreerd mediator, trainer, coach en intervisiebegeleider. Tot 2013 voerde zij een zelfstandige mediationpraktijk. In opvolging van Lex Bos is zij sinds 2005 voorzitter van stichting Dialoog. Zij is initiatiefnemer, eerste redacteur en mede-auteur van het Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming.

 

Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming globaal Inhoudsoverzicht:

Zie voor de volledige Inhoudsopgave: www.praktijkboek-dynamische-oordeelsvorming.nl/inhoud

Voorwoord ... Leeswijzer ... Inleiding
Deel 1 Dynamische Oordeelsvorming
Hoofdstuk 1
Deel 2 Individuele basistoepassingen van Dynamische Oordeelsvorming
Hoofdstuk 2 – 12
Deel 3 Basistoepassingen van Dynamische Oordeelsvorming in groepen
Hoofdstuk 13 – 17
Deel 4 Praktijkbeschrijvingen
Hoofdstuk 18 – 33

Deel 5

Stichting Dialoog
Hoofdstuk 34 – 35
Nawoord ... Register ... Over de 21 auteurs


DOboek-presentatie-DSC02600.jpeg

Boekpresentatie, Zeist 15 mei 2014